Historie – současnost

Historie mlékárenství ve Velkém Meziříčí sahá do první poloviny minulého století, kdy byla v roce 1934 založena Rolnická družstevní mlékárna se zaměřením na výrobu sýrů, tvarohů a másla.

Tehdejší budova – adaptovaný Čermákův mlýn – přestala brzy vyhovovat a v roce 1937 byla zahájena výstavba nové mlékárny ve Velkém Meziříčí na ulici Hornoměstská. První mléčné výrobky z tohoto provozu ochutnali zákazníci již počátkem roku 1939.

Výstavbu mlékárny iniciovalo sdružení soukromých zemědělců za účelem zpracování produkce mléka přímo v daném regionu.

Už v prvních letech fungování se ukázalo, že umístění provozovny a volba produktů byla volba šťastná. Napomohla stabilizaci produkce mléka v regionu a zároveň zvýšení kvality zásobování původními regionálními mléčnými produkty. Tradičním výrobkem se již od počátku stala Eidamská cihla, když v roce 1943 zavedli do mlékárny technologii odborníci z Holandska, kteří sem byli za války nuceně nasazeni na práci.

Mlékárenský provoz fungoval v době válečné, poválečné a v éře komunismu pod různými názvy a v uskupeních v rámci regionu. V roce 1960 byla mlékárna začleněna do národního podniku Lacrum Brno, v 90. letech minulého století byla zprivatizována a v roce 1995 byla mlékárna zapsána do Obchodního rejstříku pod názvem LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o. již jako samostatný subjekt. Od listopadu 2001 do května 2011 byl LACRUM vlastnicky začleněn do skupiny BMI (Bayerische Milchindustrie) se sídlem v Landshutu (Německo). Od května 2011 se mlékárna stala součástí zemědělsko-potravinářského komplexu AGROMĚŘÍN s přímou vazbou na prvovýrobu a zdroj kvalitního syrového kravského mléka.

S rozvojem mlékárny ve Velkém Meziříčí se zvyšovala kapacita zpracovávaného mléka od 5 000 litrů denně v poválečných letech, po 50 000 litrů v roce 1990 a 130 000 litrů denního nákupu v roce 2013. Navýšení příjmu mléka, resp. produkce, sebou přineslo nutně investice do nových technologií a celkovou modernizaci provozu.

V areálu mlékárny byla postavena v roce 2013 nová výrobně-skladovací hala určená pro produkci jak nových, tak inovovaných mléčných výrobků. I nadále zůstávají hlavním výrobním zaměřením přírodní polotvrdé a tvrdé sýry eidamského a ementálského typu (včetně jejich porcovaných variant), čerstvé máslo a tvarohy. Po plném zprovoznění nové haly obohatíme trh novou řadou tavených sýrů a tekutých mléčných výrobků.

V čistém prostředí Českomoravské vrchoviny, v jejímž srdci LACRUM Velké Meziříčí leží, produkují farmy dostatek mléčné suroviny nejvyšší kvality.

Při výrobě dbáme na dodržení všech podmínek pro zachování kvality a čistoty mléčných produktů, kdy se vyhýbáme používání přídatných látek a „stabilizátorů“. Celá řada našich výrobků získala označení „KLASA“ , „ČESKÝ VÝROBEK“ a „REGIONÁLNÍ POTRAVINA".

Naše produkty naleznete ve vybraných obchodních sítích, ale s největší jistotou je nakoupíte v prodejnách RYNEK patřících rovněž do skupiny AGROMĚŘÍN.